Page 1: Page 1

Kära idrottare  eller förälder/assistent

 

Varför vill vi att du fyller i denna enkät?

Du har fått den här enkäten eftersom du är medlem i en RaceRunning-förening i Sverige och är 5 år och äldre.

 

Enkäten har  tagits fram av en forskargrupp i Skottland vid Queen Mary’s universitet och översatts till Svenska av Dr Ferdinand von Walden, specialistfysioterapeut Emma Hjalmarsson och Dr Eva Pontén vid Karolinska Institutet. Undersökningen ingår som en del i ett forskningsprojekt som tittar på effekterna av att delta i RaceRunning genom att undersöka deltagarnas egna erfarenheter av sporten.  Projektet har fått godkännande från Queen Mary’s University’s forskningsetiska kommitté. Resultaten av undersökningen kommer att rapporteras i en avhandling, dvs examensarbete för en forskarstudent i Skottland. . Vi hoppas att RaceRunning blir en paralympisk gren en dag och undersökningar som denna är viktiga för att driva den utvecklingen.

 

 

Vad händer om jag inte vill göra det här?

Om du beslutar att inte delta eller ta del av studien påverkar det självklart inte ditt framtida deltagande i RaceRunning.

 

Vad kommer att hända med mina svar på enkäten?

All information som vi samlar in hålls konfidentiell. Undersökningen är anonym, vilket innebär att du inte kommer att kunna identifieras utifrån dina svar.

 

Kan jag fylla i enkäten å mitt barns vägnar?

Förstahandsupplevelser är förmodligen bäst, så om du tror att ditt barn kan fylla i enkäten självständigt, vill vi helst att ditt barn fyller i på egen hand. Om ditt barn inte kan fylla i enkäten självständigt kan du läsa frågorna högt till ditt barn och registrera hans/hennes svar. Som sista alternativ kan du göra enkäten å ditt barns vägnar.

 

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten och kan jag välja vilka frågor jag vill svara på?

Att fylla i frågeformuläret tar cirka 20 minuter. Självklart väljer du fritt vilka frågor som du vill svara på, men desto mer information du ger oss, även genom att skriva ytterligare kommentarer, desto mer hjälper du oss med att slutföra den här forskningen. Välj de svar som gäller för dig/ditt barn. Om du tycker att en fråga inte känns relevant för dig/ditt barn, välj "Ej  relevant".

 

Tack för att du hjälper till med denna forskning genom att fylla i denna enkät

1.1. 1. Vart bor du?
2.2. Vem fyller i enkäten?
4.4. Är du man eller kvinna?
5.5. Vilken av meningarna nedan beskriver bäst hur du förflyttar dig över ett avstånd på 50 meter?
6.6. Hur länge har du hållit på med RaceRunning?
7.7. Hur ofta tränar du med din RaceRunningförening?
8.8. Deltar du i RaceRunningtävlingar? Var god välj alla alternativ som gäller för dig.
9.9. Använder du en racerunner för aktiviteter utöver  träningen med din förening eller vid tävlingar? Du kan välja mer än ett svar.
10.10. Blir du andfådd och/eller känner du dig varm och svettig under dina RaceRunning träningspass?
11.11. Får du träningsvärk efter träningen?